Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace a obnova značení v lokalitě PP Tuří rybník II
podlimitní Zadáno 21.09.2022 27.09.2022 14:00
Realizace a obnova značení v lokalitě Stará Metuje II
podlimitní Zadáno 21.09.2022 27.09.2022 14:00
Osobní počítače pro KZOS
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2022 10.10.2022 13:00
Výpočetní technika II 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2022 07.10.2022 12:00
Úprava webové aplikace chytryregion.cz
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.09.2022 30.09.2022 14:00
Úprava webové aplikace zamestnanyregion.cz
mimo režim ZZVZ Zadáno 21.09.2022 29.09.2022 14:00
Nákup kancelářského nábytku do školy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2022 03.10.2022 11:00
Dodávka a montáž atypického nábytku pro kabinet jazyků č. 211
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2022 27.09.2022 10:00
Oprava fasády jižního průčelí objektu internátu
mimo režim ZZVZ Zadávání 19.09.2022 29.09.2022 09:00
Poradenství v oblastech trhu s energiemi, energetice a úspor energií
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2022 27.09.2022 09:00
Ostraha ZOO Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 19.09.2022 07.10.2022 11:00
Rekonstrukce koupelen v Budově Y Domova U Biřičky 2022-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2022 29.09.2022 10:00
Stavitelné školní židle
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2022 29.09.2022 10:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III
nadlimitní Zadávání 14.09.2022
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III: část 1 – informační technologie
nadlimitní Hodnocení 14.09.2022 17.10.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016