Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění supervizí pro zaměstnance organizace Barevné domky Hajnice II
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2023 13.09.2023 14:00
Zajištění výjezdních supervizí pro zaměstnance organizace Barevné domky Hajnice II
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2023 13.09.2023 14:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/29810 Hradec Králové, ul. Zborovská – kanalizace“
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2023 31.08.2023 08:00
Tisk letáků – Inovace 09/2023
nadlimitní Zadáno 30.08.2023 11.09.2023 14:00
Vybavení laboratoře fyzika, chemie, biologie 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2023 11.09.2023 12:00
vybavení učebny automatizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2023 15.09.2023 12:00
Vybavení Krajského digitalizačního centra 2023 – IT, AV, SW
nadlimitní Zadáno 29.08.2023 01.09.2023 13:00
Pořízení dezinfektorů podložních mís pro ONN a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2023 06.09.2023 10:00
Krajský koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji (2023–2025)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2023 12.09.2023 14:00
Využiti primárních pasportizačních dat ze zpracování DTM (digitální technická mapa) včetně pořízení SW pro jejich správu a aktualizaci
nadlimitní Hodnocení 25.08.2023 26.09.2023 14:00
Laparoskopická věž pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Hodnocení 24.08.2023 03.11.2023 09:00
Přístroje pro operační sály pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem
nadlimitní Hodnocení 24.08.2023 06.11.2023 09:00
RÚ Hostinné výměna linolea II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2023 05.09.2023 23:59
Zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) – I. etapa
nadlimitní Hodnocení 24.08.2023 26.09.2023 10:00
Výpočetní technika II 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 05.09.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016