Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Křižánky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 06.03.2019 12:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Úlibická bažantnice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 06.03.2019 12:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Rybník Jíkavec
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 06.03.2019 12:00
Dodávky zdravotnického materiálu pro ZZS KHK
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 04.03.2019 13:00
Poskytování servisu sanitních vozidel a ostatních vozidel ZZS KHK
podlimitní Zadáno 20.02.2019 12.03.2019 12:00
Zajištění produkčního servisu a event marketingových akcí v gesci sociálních věcí KHK v roce 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 01.03.2019 12:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Rybník Kojetín
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 04.03.2019 12:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní památka Bělečský písník
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 04.03.2019 12:00
Obnova a doplňování IT vybavení II.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2019 04.03.2019 11:00
„Pobytové služby pro seniory v objektu č.p.431 na st.p.č.453 v areálu nemocnice Opočno – projektové dokumentace“
podlimitní Zadáno 15.02.2019 12.03.2019 10:00
II/298 hranice Královehradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11 – intravilán Krňovice
nadlimitní Zadáno 15.02.2019 21.03.2019 08:00
Dodávka ICT techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 26.02.2019 14:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci: Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov – Etapa 2B
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 22.02.2019 10:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Kamenná hůra
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ - přírodní rezervace Šestajovická stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 28.02.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016