Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP III.
nadlimitní Hodnocení 15.12.2017 05.02.2018 10:00
Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka – zpracování investičního záměru a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.12.2017 04.01.2018 10:00
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti gastronomie v SŠGS Nová Paka – dodávka technického vybavení – technologie IT
nadlimitní Hodnocení 12.12.2017 19.01.2018 10:00
Dodávka 1 ks sanitního vozidla typu RENDES-VOUS
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2017 21.12.2017 12:00
Šatní skříňky 2
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 18.12.2017 09:00
Dataprojektory III 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 18.12.2017 12:00
Provádění hlavních a mimořádných mostních prohlídek
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2017 20.12.2017 08:00
Zpracování a vysílání videoreportáží
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2017 19.12.2017 10:00
Zimní úklid komunikací v areálech Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017 18.12.2017 11:00
Rekonstrukce školní kuchyně v Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka – stavební práce II
podlimitní Vyhodnoceno 05.12.2017 19.01.2018 10:00
„Lůžka polohovací vč. příslušenství“
nadlimitní Hodnocení 04.12.2017 15.01.2018 13:00
„Lůžka resuscitační vč. příslušenství“
nadlimitní Hodnocení 04.12.2017 15.01.2018 13:00
Modernizace ICT na SPŠ Hronov - 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 11.12.2017 14:00
Technologický upgrade internetové aplikace Pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2017 11.12.2017 09:00
Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové – stavební práce
nadlimitní Hodnocení 29.11.2017 05.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016