Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618 - zajištění výkonu TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 17.12.2019 10:00
Autobusová přeprava na exkurze 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 18.12.2019 13:00
Zajištění operativního leasingu elektromobilu II
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2019 18.12.2019 10:00
Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2019 11.12.2019 10:00
Dodávka 1 ks osobního vozu pro Barevné domky Hajnice kategorie M1
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2019 11.12.2019 12:00
Zajištění autobusové dopravy na exkurze a projektové dny v letech 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2019 09.12.2019 08:00
Dodávka světel a montáž lišt
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 04.12.2019 10:00
„Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 “
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 16.12.2019 10:00
Rekonstrukce povrchů ve stravovacím provozu
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2019 06.12.2019 10:00
Dodávka licencí, instalace a konfigurace komunikačního SW
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 05.12.2019 12:00
Rekonstrukce šaten, sociálního zařízení, výdejny SSGS - budova Pražská 131, Trutnov_2
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 04.12.2019 10:00
„Zajištění komplexních služeb projektového manažera a administraci projektů v rámci 31. výzvy IROP“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 10.12.2019 10:00
Výpočetní technika 2019-II
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 03.12.2019 14:00
„ČOV - revitalizace – projektová dokumentace ZD/18/447“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 04.12.2019 09:00
Sanační a stavební úpravy v 1. a 2. podzemním podlaží - Zpracování projektové dokumentace Galerie moderního umění Hradec Králové
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.11.2019 10.12.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016