Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 5: 1 ks skiagrafického RTG systému
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2022 13.07.2022 10:00
Pořízení RTG přístrojů pro ONN
nadlimitní Zadávání 13.06.2022
Nákup učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2022 27.06.2022 12:00
SOŠ Veterinární, Hradec Králové Havarijní stav kanalizace – dokončení III. etapa - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2022 27.06.2022 10:00
Audiometr
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2022 17.06.2022 08:30
Pořízení movitého majetku
nadlimitní Příjem nabídek 09.06.2022 11.07.2022 10:00
Dodávka nábytku do kabinetů Jiráskova gymnázia v Náchodě
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2022 21.06.2022 14:00
Vybavení odborných učeben I.
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2022 23.06.2022 12:00
Vybavení odborných učeben II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2022 23.06.2022 12:00
Stavební úpravy objektu č. p. 241 SPŠOW ve Velkém Poříčí – zpracování PD - II.
nadlimitní Příjem nabídek 08.06.2022 14.07.2022 09:00
Oblastní nemocnice Jičín – pavilon psychiatrie – studie proveditelnosti
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2022 07.07.2022 09:00
Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín - stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2022 11.07.2022 10:00
Dodávka zařízení výpočetní techniky pro OA HK 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 16.06.2022 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov - zajištění TDS a BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2022 16.06.2022 14:00
Snížení energetické náročnosti budovy školy Gymnázia, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 02.06.2022 01.07.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016