Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BD Hajnice-dodávka TV přijímačů
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.02.2023 10.03.2023 10:00
Mobilní smartphony pro posádky ZZS
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 06.03.2023 13:00
Zajištění ostrahy v objektu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
podlimitní Hodnocení 22.02.2023 17.03.2023 10:00
Oblastní nemocnice Náchod - Stavebně udržovací práce pavilonu D a přesunutí přístroje magnetické rezonance - formou Design & Build
podlimitní Hodnocení 21.02.2023 09.03.2023 10:00
Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka – technický dozor stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 06.03.2023 09:00
Část 1: Telemetrický systém včetně monitorů životních funkcí a centrály
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2023 18.04.2023 11:00
Část 2: Monitorovací systém na UP/chirurgie
nadlimitní Hodnocení 16.02.2023 21.03.2023 11:00
Část 3: Monitorovací systém – doplnění stavu ARO a JIP
nadlimitní Hodnocení 16.02.2023 21.03.2023 11:00
Část 4: EKG nižší kategorie
nadlimitní Hodnocení 16.02.2023 21.03.2023 11:00
Část 5: EKG vyšší kategorie
nadlimitní Hodnocení 16.02.2023 21.03.2023 11:00
Pořízení přístrojového vybavení pro ONN
nadlimitní Zadávání 16.02.2023
Pořízení UZ přístrojů
nadlimitní Zadávání 16.02.2023
Část 1: UZ přístroj pro chirurgii
nadlimitní Hodnocení 16.02.2023 21.03.2023 10:00
Část 2: UZ přístroj pro vyšetření cév
nadlimitní Hodnocení 16.02.2023 21.03.2023 10:00
Část 3: UZ přístroj
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2023 17.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016