Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Samostatné fungování rodinné skupiny, vedení k seberozhodování a práce s riziky
nadlimitní Zadáno 13.03.2024 26.03.2024 14:00
Jak sladit práva dětí i zaměstnanců při zachování individuality dítěte
nadlimitní Zadáno 13.03.2024 26.03.2024 14:00
Transformace z pohledu vedoucího pracovníka/co nás čeká, na co si dát pozor
nadlimitní Zadáno 13.03.2024 26.03.2024 14:00
Dodávka časově neomezených softwarových licencí k MS SQL Server pro ONN a.s. III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2024 21.03.2024 10:00
Truhlářské práce pro ONN a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2024 22.03.2024 13:30
„II/321 křižovatka u Voříšku“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
nadlimitní Hodnocení 08.03.2024 15.04.2024 14:00
Dodávka PC pro učebnu kybernetiky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 18.03.2024 10:00
Impulsní svářečka a čistící a dávkovací pistole pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Hodnocení 07.03.2024 10.04.2024 09:00
Tonometry, resuscitační vaky, průtokoměry a další příslušenství pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Hodnocení 07.03.2024 09.04.2024 10:00
Odběrové váhy a odběrové stolky pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Hodnocení 07.03.2024 08.04.2024 11:00
Odběrová křesla pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Hodnocení 07.03.2024 08.04.2024 10:00
Transfuzní křesla (odběrová) pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Hodnocení 07.03.2024 08.04.2024 10:00
Zpracování studie proveditelnosti projektu výstavby krajské optické sítě v Královéhradeckém kraji
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2024 15.03.2024 10:00
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2024 27.03.2024 13:00
Pořízení propagačních předmětů 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2024 11.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016