Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky jednorázového rouškování
nadlimitní Zadáno 27.03.2019 21.05.2019 10:00
Vybavení strojírenské laboratoře – SPŠ Trutnov – statický zkušební trhací stroj s příslušenstvím
podlimitní Zadáno 27.03.2019 07.05.2019 11:00
Vybavení strojírenské laboratoře – SPŠ Trutnov – profilový měřící projektor s příslušenstvím
podlimitní Zadáno 27.03.2019 17.04.2019 10:00
Vybavení strojírenské laboratoře – SPŠ Trutnov – souřadnicový měřící stroj s příslušenstvím
podlimitní Zadáno 27.03.2019 17.04.2019 12:00
Zateplení objektu SPŠ Trutnov - pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky- zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 15.04.2019 10:00
ICT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 16.04.2019 09:30
Servisní podpora pro Cisco Unified Communications Manager včetně poskytování konfiguračních a servisních prací na 2 roky
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 08.04.2019 09:00
Úprava prostor pro interní ambulanci v Jičíně
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 10.04.2019 10:00
Přírodní památka Trotina - ořez vrb hlavatých
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 12:00
Přírodní památka Trotina - kosení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 12:00
Oprava palubkové podlahy ve Sportovní hale Romana Šebrleho v Rychnově n. Kn.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 12.04.2019 12:00
Přírodní rezervace Zbytka IV. - Mackova slať - kosení a úklid biomasy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 12:00
Přírodní památka Na Víně
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 01.04.2019 11:00
Přírodní památka Bělohradská bažantnice - J část
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 01.04.2019 11:00
Rekonstrukce elektroinstalace DM J. Masaryka - č. akce SM/17/329
podlimitní Zadáno 21.03.2019 25.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016