Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3043 Litoboř – stavební úpravy“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30410 Červená Hora – rekonstrukce propustku“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce ,,II/252 Temný Důl – Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 – 10,000“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 08:00
Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s. II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2021 08.06.2021 08:30
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/285 Slavoňov – Nový Hrádek“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2021 26.05.2021 08:00
Zemědělská Akademie a Gymnázium Hořice – modernizace školního statku – PD
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 25.05.2021 09:00
Oprava zděného oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 18.05.2021 00:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Bažiny
podlimitní Zadáno 07.05.2021 18.05.2021 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Rybník Jíkavec
podlimitní Zadáno 07.05.2021 18.05.2021 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zbytka III – kosení a úklid biomasy, mechanická likvidace výmladků z pařezů, úklid klestu
podlimitní Zadáno 07.05.2021 18.05.2021 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě OP PP Cidlinský hřeben
podlimitní Zadáno 07.05.2021 18.05.2021 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Orlice – likvidace křídlatky
podlimitní Zadáno 07.05.2021 18.05.2021 10:00
Docházkový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2021 18.05.2021 13:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 30018-7 Staré Buky“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 19.05.2021 08:00
Kamerový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 17.05.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016