Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Aktualizace hydrotechnického posouzení přeložky silnice II/303 Běloves - Poříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2018 10.01.2019 08:00
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. - I.část - Mobilní C rameno
nadlimitní Zadáno 18.12.2018 18.01.2019 10:00
Dodávka a instalace sušící a skladovací skříně a mycího dezinfektoru včetně adaptérů pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2018 09.01.2019 10:00
Autobusová přeprava na exkurze 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2018 03.01.2019 13:00
Vybavení odborné – pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2018 21.12.2018 10:00
Vybavení pro biologii a chemii – pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2018 21.12.2018 10:00
„Ekonomicko – technické zhodnocení investičního záměru navýšení kapacity domova pro seniory o 50 lůžek, včetně studie – DD Humburky“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 14.12.2018 10:00
Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2018 19.12.2018 09:00
Dodávky pytlů a sáčků na odpad
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2018 17.12.2018 11:00
Obnova koupelen v objektu Ypsilonka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.12.2018 10.12.2018 12:00
Rotační mikrotom
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2018 18.12.2018 10:00
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru akce komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka
nadlimitní Zadáno 04.12.2018 08.01.2019 10:00
Vybavení pro biologii a chemii – laboratorní vybavení 2
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018 14.12.2018 10:00
Výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev. č. 3082-1 Svinary“
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018 11.12.2018 08:00
„Zajištění servisu tiskáren a multifunkčních zařízení pro potřeby Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pro rok 2019 – 2020 II.“
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 18.12.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016