Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov“
podlimitní Zadáno 15.06.2018 09.07.2018 09:00
Dodávka audiovizuální techniky, výpočetní techniky a software
podlimitní Zadáno 14.06.2018 13.07.2018 10:00
Rekonstrukce kanalizace vč. soc. zařízení a podlahy u TV domeček
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2018 25.06.2018 00:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti – mobilní hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Zadáno 12.06.2018 18.07.2018 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti – pevné hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Zadáno 12.06.2018 17.07.2018 10:00
DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení
podlimitní Zadáno 12.06.2018 03.07.2018 09:00
"Reko osvětlení - výměna, snižování stropů - akce č. SM/17/368"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
ICT technika 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 15.06.2018 09:00
„Oprava oplocení nemocnice, MN Dvůr, na pozemku parc.č. 3519/8 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 22.06.2018 10:00
„Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci: Stavební úpravy JIP nemocnice Broumov“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 18.06.2018 11:00
Nákup diagnostického přístroje - Osciloskop
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 08.06.2018 11:00
Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) – zpracování investičního záměru a hodnocení efektivnosti projektu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 21.06.2018 13:00
Výuka cizích jazyků 2018/2019
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 19.06.2018 11:00
„Projektové dokumentace - DD Tmavý Důl – stavební úpravy prádelny“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2018 26.06.2018 10:00
Zajištění servisu, oprav a údržby 1 ks CT přístroje
nadlimitní Zadáno 04.06.2018 11.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016