Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
IT technika
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 06.11.2019 10:00
Veletrhy 2020 – realizace expozic 2
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2019 05.11.2019 13:00
ICT vybavení II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2019 04.11.2019 11:00
Vytvoření grafického návrhu a tisk brožury a mapy o evropsky významných lokalitách Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2019 05.11.2019 10:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – lůžka JIP vč. matrace
nadlimitní Zadáno 22.10.2019 25.11.2019 10:00
Architektonická soutěž o návrh „Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka“
nadlimitní Ukončeno 21.10.2019 17.01.2020 10:00
Servisní podpora integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
podlimitní Zadáno 21.10.2019 07.11.2019 10:00
„DD Borohrádek – „Domky Na Květné“
podlimitní Zadáno 21.10.2019 22.01.2020 10:00
Stavební úpravy objektu - parc.č. 1770/2, k.ú. Hořice v Podkrkonoší
VZ malého rozsahu Zadávání 17.10.2019 29.10.2019 09:00
Dodávka vybavení ateliéru Impuls Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 22.10.2019 12:00
„Dodávka a montáž mobilních pojízdných skříňových regálů pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje – prodloužení stávajících regálů“
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 11.11.2019 09:00
Zpracování posouzení technického stavu budovy hvězdárny v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 29.10.2019 09:00
Dodávky tonerů 2020-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 31.10.2019 11:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie
nadlimitní Zadáno 14.10.2019 15.11.2019 10:00
Obměna vstupních katrů na oddělení chirurgie 3 ks – Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504 – III
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 22.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016