Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup konvektomatu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 28.05.2021 09:00
Poslechové studio
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 25.05.2021 12:00
Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji – dálkové odečty spotřeb energií včetně systémové databáze
nadlimitní Zadáno 14.05.2021 08.07.2021 14:00
Trhací mapy Česko-polské Hřebenovky
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 26.05.2021 10:00
Modernizace vybavení COP učebními pomůckami
mimo režim ZZVZ Zadávání 13.05.2021 26.05.2021 09:00
Domovy Na Třešňovce - přestavba DOZP na DZR - projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 13.05.2021 03.06.2021 09:00
Výměna stávajících dřevěných posuvných vrat solná hala CM Nová Paka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 27.05.2021 08:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Zebín kosení
podlimitní Zadáno 12.05.2021 24.05.2021 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Dubolka
podlimitní Zadáno 12.05.2021 24.05.2021 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Ostruženské rybníky
podlimitní Zadáno 12.05.2021 24.05.2021 10:00
„Obnova a výměna chladící jednotky ambulantního pavilonu ONN a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 03.06.2021 13:30
Kosení travních porostů v lokalitě PP Svatá Anna – kosení travních porostů a redukce dřevitých nárostů
podlimitní Zadáno 12.05.2021 24.05.2021 10:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3043 Litoboř – stavební úpravy“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30410 Červená Hora – rekonstrukce propustku“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 08:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce ,,II/252 Temný Důl – Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace, km 0,000 – 10,000“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016