Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na poskytování geodetických služeb – část I až V
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2021 24.01.2022 08:00
Školní nábytek 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2021 07.01.2022 13:10
Rámcová dohoda na zpracování znaleckých posudků na ocenění majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2021 11.01.2022 08:00
„Obměna chladícího agregátu pro POO (ARO, OS - operační sály)“
podlimitní Zadáno 20.12.2021 18.01.2022 09:00
Expozice Jihozápadní Afrika – změna „B“ - 3. ETAPA – 1. část
nadlimitní Zadáno 20.12.2021 21.01.2022 10:00
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví
nadlimitní Zadáno 17.12.2021 19.01.2022 10:00
Maintenance SW ALVAO Asset Management pro ONN a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021 27.12.2021 09:00
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK - 19 ks vozidel zvláštního určení, sanitních automobilů typu „C“ podle ČSN EN 1789 se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce
nadlimitní Zadáno 17.12.2021 20.01.2022 14:00
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK - 3 ks sanitních vozidel pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN EN 1789
nadlimitní Zadáno 17.12.2021 09.02.2022 14:00
Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou
nadlimitní Zadáno 17.12.2021 25.01.2022 14:00
EXPOZICE MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ V BUDOVĚ V TZV. VRBENSKÉHO KASÁRNÁCH
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.12.2021 21.02.2022 09:00
Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na rok 2022 - III.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2021 04.01.2022 08:00
Aktivní antidekubitní matrace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2021 22.12.2021 10:00
III/30011 Dvůr Králové nad Labem – Zálesí – Doubravice, 3. etapa (km 3,300 – 4,759)
nadlimitní Zadáno 15.12.2021 26.01.2022 08:00
III/3024 Jetřichov
nadlimitní Zadáno 15.12.2021 27.01.2022 08:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016