Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 1 ks sanitního vozidla pro setkávací systém RENDEZ-VOUS pro potřeby ZZS KHK
podlimitní Zadáno 04.04.2023 25.04.2023 10:00
II/295 Herlíkovice, stabilizace skalního svahu v km 14,020 – 14,411 (Nad Úpravnou)
nadlimitní Hodnocení 04.04.2023 17.05.2023 08:15
Vyšetřovací svítidla pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Hodnocení 04.04.2023 12.05.2023 09:00
Teplovodní rozvody v ON Trutnov – revize – zpracování PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2023 19.04.2023 10:00
Most ev.č 304 - 002 Libňatov
nadlimitní Hodnocení 04.04.2023 05.05.2023 08:00
Noční dozor areálu 2023 - 2026
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2023 14.04.2023 10:00
Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie, Komenského 77, Nový Bydžov – dodávka vybavení II
nadlimitní Zadáno 31.03.2023 02.05.2023 10:00
Výuka řízení motorových vozidel pro žáky Střední odborné školy veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 18.04.2023 10:00
Rekonstrukce lodžií v Budově Y Domova U Biřičky 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 14.04.2023 10:00
Zpracování plánu péče o ZCHÚ – PP Roudnička a Datlík II
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 11.04.2023 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Trotina
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 04.04.2023 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Uhřínov - Benátky
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 04.04.2023 14:00
PP Zebín – zajištění pastvy ovcí a koz, kosení travních porostů
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 04.04.2023 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP U Čvrtečkova mlýna
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 04.04.2023 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Broumarské slatiny
nadlimitní Zadáno 28.03.2023 04.04.2023 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016