Veřejná zakázka: Revitalizace endoskopického oddělení ONN a.s. - PD a autorský dozor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 10809
Systémové číslo: P24V00000302
Evidenční číslo zadavatele: 017/KS/2024/VZMR
Datum zahájení: 26.04.2024
Nabídku podat do: 09.05.2024 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace endoskopického oddělení ONN a.s. - PD a autorský dozor
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky, resp. smlouvy o dílo, je vypracování projektové dokumentace, dále jen také „PD“ v dále specifikovaném rozsahu, vše vymezené dále v článku III. odst. 2 návrhu smlouvy o dílo a dále také dle této zadávací dokumentace, jež je podkladem pro zpracování nabídky na předmět plnění. Cílem je uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy a udržovací práce se změnou užívání čtvrtého nadzemního podlaží (dále jen 4.NP) pavilonu A za účelem revitalizace endoskopického oddělení a jeho rozšíření. Součástí projektu jsou úpravy a doplnění TZB rozvodů a zařízení (VZT, chlazení UT, silnoproud, IT technologie, medicinální plyny, slaboproud, ZTI, potrubní pošta apod.) vyvolané stavební úpravami a změnou užívání prostorů. Pro tento projekt bude zpracován projekt zdravotnické technologie, vybavení IT a interiéru a informační systém.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 880 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
 • IČO: 26000202
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 446
  54701 Náchod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 483601

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy