Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava lodžií
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2013 14.05.2013 00:00
Rekonstrukce el. instalace Vocelova 1469/5
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2013 23.05.2013 00:00
Resocializační programy pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji v roce 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2013 24.05.2013 12:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněného stavební akce II/316 Kostelec nad Orlicí - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2013 24.05.2013 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, silnice II a III. tř.
podlimitní Zadáno 10.05.2013 10.06.2013 10:00
Reko nákladního výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2013 07.05.2013 12:00
Stavební opravy v prostorech budovy B Domova důchodců Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2013 30.05.2013 00:00
Nákup tělocvičného nářadí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2013 13.05.2013 14:00
Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim
podlimitní Zadáno 02.05.2013 14.06.2013 09:00
Pokládka PVC VOŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2013 01.05.2012 10:00
Komplexní integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
nadlimitní Zadáno 30.04.2013 12.07.2013 10:00
Rekonstrukce a přístavba pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové II.
podlimitní Zadáno 30.04.2013 24.05.2013 10:00
Výměna oken v objektu škola 1,čp. 241 a v objektu domova mládeže čp. 215
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2013 15.05.2013 12:00
Rozšíření stávajícího ekonomického informačního systému HELIOS Fenix
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2013 20.05.2013 09:00
Služba digitalizace a dodávka vybavení krajské digitalizační jednotky
nadlimitní Zadáno 24.04.2013 25.06.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016