Veřejná zakázka: „Barevné domky Hajnice – projektové dokumentace“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5400
Systémové číslo: P18V00000803
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-011123
Datum zahájení: 02.11.2018
Nabídku podat do: 12.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Barevné domky Hajnice – projektové dokumentace“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je vypracování následujících projektových dokumentací, vymezených dále ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek, a dále výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru. Předmětem projektových dokumentací je výstavba nové ubytovací a provozní budovy domova s pečovatelskou službou a rekonstrukce stávající budovy. Po provedení stavebních úprav a přístavby je navrženo, že bude mít objekt jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a podkroví. Přístavba bude mít jedno nadzemní podlaží. Základním konceptem je kapacita přístavby 36 lůžek. Tato kapacita je minimální. V přístavbě jsou navrženy společné prostory s odpočinkovou částí, ordinace a provozní prostory. Varna, jídelna, prádelna, kanceláře, terapie a prostory potřebné k zajištění chodu domova jsou navrženy ve stávající budově.
Jsou navrženy nové pojízdné, parkovací a pochozí plochy a rekonstrukce stávajících pochozích ploch.
Jsou navrženy demolice bývalého objektu ČOV a stávající provozní budovy.
Podkladem je Studie proveditelnosti - Barevné domky Hajnice.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV
71000000-8 Architektonické, stavební a technické a inspekční služby
71320000-7 Technické projektování
71300000-1 Technicko–inženýrské služby
71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky