Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka multifunkční tiskárny
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2013 12.12.2013 10:00
Nábytek do učebny pro přírodovědné předměty
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2013 09.12.2013 00:00
Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2013 12.12.2013 10:00
Digitální technologie 2013 - různé
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2013 09.12.2013 14:00
Rekonstrukce Wifi sítě mezi budovami
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 28.11.2013 00:00
Dodávka a montáž elektrické multifunkční pánve pro školní jídelnu VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2013 27.11.2013 09:00
Rekostrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2013 15.11.2013 13:00
Obnova části přístrojového vybavení laparoskopického pracoviště operačních sálů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2013 25.11.2013 10:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – I/14 Vrchlabí – úsek Nerudova – Nádražní - JŘBU"
nadlimitní Zadáno 13.11.2013 15.11.2013 07:45
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru na úseku Studenec - Dolní Branná – JŘBÚ
nadlimitní Zadáno 13.11.2013 15.11.2013 08:20
Realizace expozic Královéhradeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour 2014, Holiday World 2014 a Infotour a cykloturistika 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2013 20.11.2013 10:00
Objednávka docházkových čteček
VZ malého rozsahu Objednáno 05.11.2013 25.11.2013 00:00
„Výběr dodavatele počítačové techniky do Gymnázia v Dobrušce II“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2013 15.11.2013 09:00
Stavebně historický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2013 20.11.2013 11:00
Poskytování servisní podpory a služeb produktů Cisco
podlimitní Zadáno 01.11.2013 22.11.2013 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016