Veřejná zakázka: Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v kraji“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7221
Systémové číslo: P20V00000821
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.11.2020
Nabídku podat do: 27.11.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v kraji“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:
• kompletní předtiskové a grafické práce na základě dodaných podkladů, zhotovení křížovky s tajenkou v každém vydání o velikosti A5 dle tematického zadání objednatele (umístění křížovky na poslední straně). Výstupem předtiskové přípravy bude soubor s uzavřenými daty (tiskové PDF), který se po odsouhlasení zadavatelem bude dále tisknout,
• tisk objednaného počtu výtisků krajského měsíčního periodika (při dodržení obsahových náležitostí v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů)
• distribuce vytištěného počtu výtisků 1 x měsíčně do všech domácností na území Královéhradeckého kraje a do dalších míst uvedených v příloze č. 7 této výzvy k podání nabídek, a to v měsících leden – červenec 2021, září - prosinec 2021, tj. 11 x vydání krajského měsíčního periodika. Přesné termíny jednotlivých vydání sdělí vybranému dodavateli zadavatel.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky