Veřejná zakázka: Laserový systém a flexibilní video-ureterorenoskop pro Oblastní nemocnici Náchod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7283
Systémové číslo: P20V00000883
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-043769
Datum zahájení: 08.12.2020
Nabídku podat do: 26.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Laserový systém a flexibilní video-ureterorenoskop pro Oblastní nemocnici Náchod
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu laserového systému pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem – ONN.
Předmětná dodávka zahrnuje laserový systém Holmium (pulzní výkon minimálně 60 W) s flexibilním video-ureterorenoskopem, to vše včetně veškerých příslušenství.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, c) Umístění v půdorysech, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná (dále jen „předmět veřejné zakázky“).
Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy. Pozáruční servis je dále podrobně specifikován přílohou č. 3 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o poskytování servisních služeb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 580 000 Kč bez DPH
  Dílčí předpokládaná hodnota za dodávku činí 2 000 000 Kč bez DPH, dílčí předpokládaná hodnota za servis činí 580 000 Kč bez DPH. Celková i dílčí předpokládané hodnoty jsou maximálně přípustnými nabídkovými cenami.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy