Veřejná zakázka: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9969
Systémové číslo: P23V00000723
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-023193
Datum zahájení: 31.05.2023
Nabídku podat do: 04.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu - stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v řádném provedení stavby (dále také „dílo“) s názvem „Interna Nový Bydžov – požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu“.

Jedná se o změnu dokončené stavby:
- přístavbu evakuačního schodiště s evakuačními výtahy,
- přístavbu venkovního únikového schodiště,
- stavební úpravy a zastřešení hlavního vstupu,
- stavební úpravy slunárny,
- vnitřní stavební úpravy dle požadavků PBŘ – zdravotní technika, elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas, slaboproudé rozvody, společná televizní anténa, přístupový systém, kamerový systém, aktivní prvky, vzduchotechnika, ústřední topení, silnoproudá elektrotechnika
- odstranění zatékání do spojovací chodby mezi objektem Interny a objektem LDN „B“,
- zpevněné plochy,
- přípojky slaboproudých rozvodů,
- venkovní domovní rozvod plynu,
- dešťová kanalizace.

Stavební práce budou probíhat za provozu objektu pouze s částečným omezením provozu zdravotní péče.

Akce je stavebně rozdělena na 2 etapy, které musí na sebe bezprostředně navazovat.

Pro vydání kolaudačního souhlasu musí být zrealizovány obě etapy.

Po provedení prací v 1. etapě bude tato část stavby uvedena do předčasného užívání – dokladovou část zařizuje zhotovitel stavebních prací, aby mohla proběhnout 2. etapa prací. Po dokončení prací ve 2. etapě proběhne kolaudační řízení tak, že bude provedena kolaudace celého objektu - dokladovou část zařizuje zhotovitel stavebních prací.Stavba je dle projektové dokumentace členěna na stavební objekty a technická a technologická zařízení:
SO 01 – Objekt Interny – přístavba, stavební úpravy
SO 01a – Zděná přístavba Interny
SO 02 – Přístavba zastřešení hlavního vstupu Interny, stavební úpravy slunárny
SO 03 – Odstranění zatékání do spojovací chodby (nepodléhá stavebnímu řízení dle stavebního zákona 183/2006 Sb.)
SO 04 – Objekt LDN „B“ – stavební úpravy
SO 05 – Přístavba ocelového schodiště Interny
SO 06 – Zpevněné plochy (nepodléhá stavebnímu řízení dle stavebního zákona 183/2006 Sb.)
SO 07 – Objekt vrátnice
IO 01 – Přípojka slaboproudých rozvodů (EPS, ER)
IO 02 – Venkovní domovní rozvod plynu
IO 03 – Dešťová kanalizace
IO 04 – Nová trasa SEK – (není předmětem veřejné zakázky/smlouvy o dílo)

Práce budou realizovány dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby „Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II“ z 09/2021 pod zak. číslem: 20/06/0627 a dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby „změna stavby před dokončením“ z 01/2022 pod zak. číslem: 20/06/0627, zpracovaná IRBOS s.r.o. Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 259 33 094.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.


Předmětem díla není realizace IO 04 – Nová trasa SEK, dodavatel tedy nebude oceňovat část - IO 04, vyplní nulovou položku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 87 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky