Veřejná zakázka: II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice – Jičíněves

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5582
Systémové číslo: P19V00000087
Evidenční číslo zadavatele: 33123
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-007957
Datum zahájení: 08.03.2019
Nabídku podat do: 12.04.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice – Jičíněves
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/328 hranice okresu JC/HK – Slavhostice - Jičíněves“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/328 v úseku od hranice JC/HK do obce Jičíněves. Začátek úseku je na hranici okresu JC/HK ve staničení silnice km 29,734 a konec úseku je na křižovatce se silnicí I/32 ve staničení km 38,774 v obci Jičíněves. Celková délka rekonstruovaného úseku je 9,032 km. Stavba se nachází v okrese Jičín v k.ú. Chroustov, Slavhostice, Kozojedy u Žlunic, Češov, Liběšice, Slatiny, Žitětín a Jičíněves.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Všeobecné a předběžné položky, I. etapa (km 0,000 – 1,300)
SO 002 Všeobecné a předběžné položky, II. etapa (km 1,300 – 5,771)
SO 003 Všeobecné a předběžné položky, III. etapa (km 5,771 – 9,032)
SO 101 Komunikace
SO 102 Dopravně inženýrské opatření
SO 201 Most ev. č. 328 – 018
Navržená komunikace II/328 kopíruje stávající trasu. Šířkové uspořádání komunikace bude sjednoceno na upravenou kategorii S 7,5/60. Rekonstrukce vozovky je navržena převážně se zvýšením oproti stávající niveletě dle místních podmínek o 80 – 120 mm. V průtazích jednotlivých obcí niveleta zachovává stávající výškové uspořádání trasy silnice II/328. Jedná se o obce Češov, Slavhostice, Liběšice a Jičíněves. V průtahu obce Češov bude provedeno frézování tl. 50mm a pokládka nového krytu ACO 11+ tl. 50mm. Průtahy obcemi Slavhostice, Liběšice a Jičíněves jsou navrženy jako kompletní rekonstrukce vozovky navržené dle TP170. V rámci stavby budou vyměněny potřebné betonové silniční obruby a osazeny do betonového lože. Dále dojde k rekonstrukci příčných a podélných propustků.
Součástí rekonstrukce silnice je i rekonstrukce mostu ev. č. 328 - 018 v obci Jičíněves. Stávající mostní objekt bude nahrazen novým, který se bude skládat z osmi kusů železobetonových rámů.
Sekce stavby:
I. sekce: III. etapa (rok 2019)
úsek Liběšice – kř. se silnicí I/32 (km 35,505 – 38,766)
SO 101 0 SO 201
II. sekce II. etapa (rok 2020)
úsek Slavhostice – Liběšice (km 31,034 – 35,505)
SO 101
III. sekce: I. etapa (rok 2021)
úsek hranice okresu JC/HK – Slavhostice (km 29,734 – 31,034)
SO 101
Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice nad Labem, datum zpracování červenec 2014, zodpovědný projektant Lukáš Třasák, DiS., Ing. Pavel Starý. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 109 808 520 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky