Veřejná zakázka: III/3089 Smiřice včetně mostu ev.č. 3089-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10350
Systémové číslo: P23V00001105
Evidenční číslo zadavatele: 32932, 32935
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-058053
Datum zahájení: 15.12.2023
Nabídku podat do: 22.01.2024 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3089 Smiřice včetně mostu ev.č. 3089-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3089 Smiřice včetně mostu ev. č. 3089-1“.
Jedná se o opravu silnice III/3089 v úseku, který začíná na křížení se silnicí III/2997 na provozním staničení cca km 5,120 00, konec úseku se nachází před mostem ev. č. 3089-2 na provozním staničení km 6,279 75. Délka opravovaného úseku je cca 1159,75 m, stávající šířka komunikace zůstane zachována (průměrná šířka 7,5 m). Cílem stavby je obnova stávajícího nevyhovujícího povrchu komunikace, který je rozpraskán a deformován výtluky, vyjetými kolejemi a trhlinami. Návrh opravy komunikace vychází z výsledků diagnostiky vozovky zpracované společností CONSULTEST s.r.o. Rozsah stavebních prací zahrnuje sanaci krajnic, provedeni podkladní vrstvy vozovky recyklací za studena, zhotovení ložní a obrusné vrstvy. Dále je v rámci projektu řešeno odvodnění komunikace (čištění stávajících příkopů a propustků) a obnova nezpevněných krajnic.
Předmětem stavby je rovněž přestavba mostního objektu ev. č. 3089-1. V rámci stavby mostu bude provedena kompletní demolice stávajícího mostu. Nová mostní konstrukce bude založena plošně s rámovou železobetonovou konstrukcí. Šířka stávající komunikace je 5,50 – 5,84 m, nově navržená šířka komunikace je 5,50 m s šířkou nezpevněné krajnice 0,50 m. Z důvodu rozšíření krajnice pro osazení svodidel dojde po obou stranách k rozšíření zemního tělesa.
Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací stavby:
- Pro most: projektová dokumentace ve stupni PDPS, zpracovaná projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 050 61 415, zodpovědný projektant Ing. P. Mullerová, stupeň PD – PDPS, datum zpracování 05/2021, číslo zakázky 19-089-02;
- Pro komunikaci: projektová dokumentace ve stupni PDPS, zpracovaná projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 050 61 415, datum zpracování 01/2018, číslo zakázky 17-175-01.
Návrh DIO, uvedený v projektové dokumentaci pro most, se mění v umístění dopravních značek zákazů vjezdu, a to tak, že tyto značky budou umístěny na začátek a na konec úseku celé stavby (nikoliv mostu).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 501 349 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky