Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce propustku v km 7,270
nadlimitní Příjem nabídek 10.03.2023 12.04.2023 08:00
Rekonstrukce střechy na budově LDN Opočno – PD 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 24.03.2023 10:00
II/284 Miletín, vjezd od Lázní Bělohrad – náměstí včetně odvodnění
nadlimitní Příjem nabídek 10.03.2023 13.04.2023 08:00
Dodávka interiérového vybavení a vestavěných linek do nových prostor nástavby operačních sálů a sterilizace v Městské nemocnici, a.s., Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 08.03.2023 27.03.2023 09:00
Rekonstrukce dílen, Komenského náměstí 45, Jičín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.03.2023 27.03.2023 11:00
Zajištění služeb interiérového designera pro ONN a.s. III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2023 17.03.2023 10:00
Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice"
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 06.04.2023 08:00
Servis a výměna filtrů na laminárních polích v Oblastní nemocnici Náchod a. s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2023 21.03.2023 10:00
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - nákup stravy
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 22.03.2023 10:00
Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 12.04.2023 09:00
„Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.03.2023 27.03.2023 14:00
Záměr Královéhradeckého kraje na uzavření smlouvy o horizontální spolupráci
mimo režim ZZVZ Zadávání 02.03.2023
Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod – gastrotechnologie
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2023 04.04.2023 10:00
Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – zabudovaný a volný nábytek
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2023 04.04.2023 10:00
Laboratorní digestoře pro Oblastní nemocnici Jičín
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2023 04.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016