Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/0149 Rudník – Bolkov – povodňové škody
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2014 10.06.2014 09:00
Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and School Agreement pro organizace školství 2014
podlimitní Zadáno 16.05.2014 02.06.2014 14:30
Stavební úpravy sociálního zařízení tělocvičny v objektu VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2014 30.05.2014 10:00
Stavební úpravy učeben fyziky a chemie včetně vypracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2014 27.05.2014 12:50
Modernizace topného systému na DM - 1, Náchod, Pražská 931
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2014 27.05.2014 09:00
Demonstrační mikroskop a stereoskop včetně obslužné ICT techniky a SW
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2014 19.05.2014 10:00
II/300 Dachovy – Miletín, změna č. 1
podlimitní Zadáno 09.05.2014 16.05.2014 08:00
Dodávka a implementace hostované elektronické spisové služby Královéhradeckého kraje 2
nadlimitní Zadáno 07.05.2014 30.06.2014 14:00
Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement včetně souvisejících služeb
nadlimitní Zadáno 07.05.2014 30.06.2014 10:00
Výměníková stanice, Volanovská 243 č. akce SM/13/343
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2014 20.05.2014 12:00
Zateplení stropu škola I - ateliery
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2014 31.05.2014 13:00
Stavební práce a povinná publicita v rámci projektu Digitální planetárium v Hradci Králové - 3. změna
podlimitní Zadáno 30.04.2014 02.05.2014 08:00
Stavební úpravy ul. Školní 101 - č. akce SM/14/303
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2014 12.05.2014 12:00
Oprava sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2014 05.05.2014 00:00
Dodání a instalace CT přístroje pro Iktové centrum ON Náchod a.s.
nadlimitní Zadáno 23.04.2014 05.08.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016