Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky do Jiráskova gymnázia v Náchodě - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2014 30.06.2014 14:00
„Daňové poradenství " poskytovaného dle zákona č.523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR a násl. zákona č. 90/2012 Sb., obchodní zákoník.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2014 26.06.2014 10:00
PODPORA MOBILITY – REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V AREÁLU DOMOVA PRO SENIORY VRCHLABÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2014 26.06.2014 09:45
Vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a dle českých účetních standardů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2014 26.06.2014 10:00
Výdejna obědů pro Gymnázium a SOŠ Jaroměř
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2014 26.06.2014 11:00
Personalistika, účetnictví, právní poradenství a provozní záležitosti
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2014 24.06.2014 12:00
Zahraniční tematická exkurze do Paříže a Anglie
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2014 30.06.2014 10:00
Oprava osobního výtahu TOV 500 kg 4/4
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2014 11.06.2014 12:00
Studentský stereoskop
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2014 19.06.2014 10:00
Projektová dokumentace - fasáda
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2014 27.06.2014 14:00
Dodávka vybavení SPŠ Trutnov – brusky
nadlimitní Zadáno 29.05.2014 21.07.2014 10:30
Nákup osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2014 13.06.2014 13:00
Oprava a nátěr střechy na hlavní budově
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2014 02.06.2014 00:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbu Rekonstrukce historické budovy bývalého Ústavu hluchoněmých
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2014 02.06.2014 13:00
Tvorba, tisk a distribuce tiskovin
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2014 09.06.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016