Veřejná zakázka: Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9474
Systémové číslo: P23V00000228
Evidenční číslo zadavatele: 33204
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-014111
Datum zahájení: 11.04.2023
Nabídku podat do: 19.05.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality U84 – II/300 Miletín“.

Jedná se o silnici II/300, která tvoří spojnici mezi Miletínem a Hořicemi. Inkriminovaný úsek je v extravilánu s dvěma protisměrnými oblouky cca 350 m od Miletína ve směru na Hořice. Jde o protisměrné oblouky s poloměrem cca 70 m. Silnice je dvoupruhová a nejvyšší dovolená rychlost je 90 km/h. U silnice jsou vzrostlé stromy a náletové dřeviny. Ve směru z Miletína je osazena zvýrazněná A 2a, v prvním směrovém oblouku jsou osazeny zvýrazněné Z 3 v provedení jedné šipky třikrát. Dále je zde osazeno svodidlo. Ve směru do Miletína je osazena zvýrazněná A 2a, v prvním směrovém oblouku jsou osazeny zvýrazněné Z 3 v provedení jedné šipky třikrát. Polní cesty jsou označeny směrovými sloupky Z 11g.
Navržená opatření jsou následující:
• Provedení mikrokoberce
Tato úprava si vyžádá zásah do obrusných vrstev povrchu. Dojde k odfrézování stávající obrusné vrstvy v tloušťce cca 2 cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Po provedení případné sanace bude položena asfaltová vrstva mikrokoberce v tloušťce cca 2 cm.
• Osazení značky Z 3 ve směrovém oblouku
Dojde k osazení značky zvýrazněná Z 3 „Vodící tabule“ a to v provedení jedné šipky, značka bude doplněna na stávající sloupek ke stávající Z 3, ale pro opačný směr. Pro každý oblouk bude jedenkrát doplněna pro oba směry.
• Prodloužení a oprava svodidla
Stávající svodidlo je poškozeno v délce cca 36 m, jde o vyvrácené sloupky. Ve směru do Miletína bude svodidlo prodlouženo o cca 32 m ke sjezdu na polní cestu.
• Prořez náletových dřevin
Na vnitřních stranách směrových oblouků dojde k prořezu náletových dřevin.
• Vodorovné dopravní značení
Po provedení mikrokoberce bude provedeno následující vodorovné dopravní značení:
V 1a „podélná čára souvislá“ – V 1a (0,125)
V 2b „podélná čára přerušovaná“ – V 2b (0,125) + V 9b
V 4 „vodící čára“ – V 4 (0,25)

Ostatní požadavky:
Zadavatel požaduje provedení prací za částečné uzavírky. Provoz bude řízen kyvadlovou dopravou.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace pro zadání stavby, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, datum zpracování 07/2022, zakázkové číslo: 26/22. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 770 395 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků