Veřejná zakázka: III/28431 Holovousy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9254
Systémové číslo: P23V00000008
Evidenční číslo zadavatele: 33148a
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-003154
Datum zahájení: 18.01.2023
Nabídku podat do: 20.02.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/28431 Holovousy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28431 Holovousy“.
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace III/28431 o celkové délce 754 m.
Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Holovousy v Podkrkonoší. Silnice III/28431 se nachází mezi křižovatkou se silnicí I/35 a křižovatku se silnicí III/28430 v obci Chodovice. Stavba respektuje charakter stávajícího terénu. Nová stavba nemění účel původní stavby, zlepšuje stávající stav.
Konstrukce vozovek je navržena výpočtem dle TP 170. V trase na částech s původním povrchem je navržena rekonstrukce vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, výměnou aktivní zóny a vybudování nové konstrukce vozovky navržené dle TP 170 na výhledové dopravní zatížení. Na částech s novějším povrchem je navržena obnova obrusné a ložné vrstvy po odfrézování (zachování nivelety) s výjimkou úseku v km 0,000 – 0,350 silnice III/28431, kde je navrženo zesílení vozovky novou vyrovnávací, podkladní a obrusnou vrstvou z asfaltového betonu a tím pádem zvýšení nivelety o cca 140-170 mm. Mezi vyrovnávací a podkladní vrstvou bude provedena celoplošně pokládka geomříže. Vyrovnávací vrstva a geomříže nejsou zakresleny v PD, ale jsou součástí rozpočtu.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady
SO 102 Silnice II/28431
SO 150.2 Dopravně inženýrská opatření
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 18600 Praha 8, IČO: 246 68 613, datum zpracování 10/2016, číslo 16-028-A.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 242 229 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky