Veřejná zakázka: II/311 Zákoutí – Šerlich

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9210
Systémové číslo: P22V00001011
Evidenční číslo zadavatele: 35940
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-002363
Datum zahájení: 12.01.2023
Nabídku podat do: 21.02.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/311 Zákoutí – Šerlich
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/311 Zákoutí - Šerlich“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/311, začátek úseku se nachází v km 0,000 00 (provozní staničení km 0,069 50) za křižovatkou se silnicí II/310 v pracovní spáře, konec úseku se nachází v km 3,944 10 (provozní staničení km 4,013 60), u parkoviště na Šerlichu. Délka stavby je 3,944 km. V rámci stavby bude provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 311-001 bez mostního provizoria, obnova nefunkčního odvodnění komunikace, rekonstrukce nevyhovujícího stavebního stavu propustků, doplnění chybějícího záchytného zařízení, za zachování směrového a prostorového uspořádání komunikace. Součástí stavby bude oprava objízdných tras, obnova svislého a vodorovného dopravního značení. Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.

Členění stavby na stavební objekty:
SO 001 – Všeobecné a předběžné položky
SO 101 – Komunikace
SO 150 – Propustky
SO 180 – Dopravně inženýrské opatření
SO 201 – Most ev.č. 311-001

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří IDProjekt s.r.o., Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl, IČO 024 97 247, datum zpracování 12/2016, aktualizace 06/2018, číslo zakázky: 0130, zodpovědný projektant: Ing. Pavel Matys. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 91 869 174 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy