Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují – „zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7395
Systémové číslo: P21V00000088
Datum zahájení: 09.02.2021
Nabídku podat do: 25.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují – „zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují – „zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP“.
Rozsah stavebních prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované společností Projecticon s.r.o., se sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČO 28809459.
Předmětem veřejné zakázky je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání a převzetí díla. Součástí prací bude i kontrola prováděných stavebních prací dle projektové dokumentace, dodaných výrobků, předání a odsouhlasení všech potřebných dokladů včetně příslušných zkoušek a revizí a součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální možná nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy