Veřejná zakázka: III/3172 Borohrádek, 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7372
Systémové číslo: P21V00000065
Evidenční číslo zadavatele: 35951
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-005650
Datum zahájení: 10.02.2021
Nabídku podat do: 22.03.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3172 Borohrádek, 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“.

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3172 v intravilánu města Borohrádek v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastrálním území Borohrádek. Začátek úseku je stanoven v ulici Jiráskova v km 0,040 00 stavebního staničení a konec úseku v ulici T. G. Masaryka v km 0,0760. Celková délka stavby je 0,720 km s šířkou vozovky 5,5 m. Stávající kryt vozovky je tvořen z kamenných dlažebních kostek a bude nahrazen novým asfaltobetonovým krytem včetně provedení nových podkladních vrstev vozovky. Nový asfaltobetonový kryt bude proveden v tloušťce 110 mm a nové podkladní vrstvy ze štěrkodrti v tloušťce 300 mm. Na úrovni zemní pláně bude provedena její úprava s doplněním hydraulického pojiva v podobě cementu. V úseku je navržena nová dešťová kanalizace, kde není možné odvodnit povrch gravitačně do okolních příkopů a ploch. Dešťová voda bude z povrchu vozovky odváděna do nových uličních vpustí a do štěrbinových žlabů. Součástí Díla je též rekonstrukce propustku v km 0,732 stavebního staničení. Stávající kamenný objekt propustku bude zdemolován a nahrazen novou monolitickou rámovou konstrukcí. Součástí akce bude výměna silničních obrub s nutným předlážděním přilehlých chodníků nebo asfaltových ploch, bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení. Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá. Rekonstrukce silnice bude probíhat za úplné uzavírky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 363 678 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy