Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/3172 Borohrádek, 2. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“.

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3172 v intravilánu města Borohrádek v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastrálním území Borohrádek. Začátek úseku je stanoven v ulici Jiráskova v km 0,040 00 stavebního staničení a konec úseku v ulici T. G. Masaryka v km 0,0760. Celková délka stavby je 0,720 km s šířkou vozovky 5,5 m. Stávající kryt vozovky je tvořen z kamenných dlažebních kostek a bude nahrazen novým asfaltobetonovým krytem včetně provedení nových podkladních vrstev vozovky. Nový asfaltobetonový kryt bude proveden v tloušťce 110 mm a nové podkladní vrstvy ze štěrkodrti v tloušťce 300 mm. Na úrovni zemní pláně bude provedena její úprava s doplněním hydraulického pojiva v podobě cementu. V úseku je navržena nová dešťová kanalizace, kde není možné odvodnit povrch gravitačně do okolních příkopů a ploch. Dešťová voda bude z povrchu vozovky odváděna do nových uličních vpustí a do štěrbinových žlabů. Součástí Díla je též rekonstrukce propustku v km 0,732 stavebního staničení. Stávající kamenný objekt propustku bude zdemolován a nahrazen novou monolitickou rámovou konstrukcí. Součástí akce bude výměna silničních obrub s nutným předlážděním přilehlých chodníků nebo asfaltových ploch, bude obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení. Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá. Rekonstrukce silnice bude probíhat za úplné uzavírky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.03.2021 08:00
Datum zahájení: 10.02.2021 12:00
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):