Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – zajištění výkonu TDS a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7271
Systémové číslo: P20V00000871
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.12.2020
Nabídku podat do: 01.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – zajištění výkonu TDS a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii.
Příkazník bude provádět svou činnost každý den (vč. sobot, nedělí, svátků), po celou dobu provádění stavebních prací, tedy po celou pracovní dobu zhotovitele stavby, a to v takové personální kapacitě, aby byla zajištěna plynulost výstavby. Rozsah své činnosti přitom vždy zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo deníku TDS. Nejméně 1x za 7 dnů proběhne kontrolní den vč. vyhotovení zápisu. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je zadavatel v rámci plnění požadovat i častější kontroly, nebo i konání mimořádného kontrolního dne.
Stavební práce budou realizovány podle projektových dokumentací: projektová dokumentace ve stupni dokumentace bouracích prací s názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p.511 PRO LABORATOŘE a ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a. s. BOURACÍ PRÁCE, zpracovatel KANIA a.s., Ing. Ondřej Fabián, aktualizace 06/2020 (dále též jen „PD I“ nebo „DBP“) a projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby s názvem Novostavba pavilonu „A“, zpracovatel KANIA a.s., Ing. Ondřej Fabián, aktualizace 08/2020 (dále též jen „PD II“ nebo „DPS“) dále též obě jen jako „projektové dokumentace“ nebo „PD“, obě ve znění pozdějších změn. Projektové dokumentace tvoří přílohu č. 2a a 2b.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem vč. vyhrazené změny závazku (opční právo) 7.500.000 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota zadávané veřejné zakázky (bez opce) činí 6.600.000 Kč bez DPH a hodnota vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona (opce na další služby) ve výši 900.000 Kč bez DPH. Cena za vyhrazenou změnu závazku podle § 100 zákona nebude součástí nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení.

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy