Veřejná zakázka: II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 6527
Systémové číslo: P20V00000130
Evidenční číslo zadavatele: 34160b
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-009679
Datum zahájení: 18.03.2020
Nabídku podat do: 01.06.2020 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)“.

Jedná se o modernizaci silnice II/285 v provozním staničení km 12,701 – km 16,044. Začátek úseku úprav se nachází v křižovatce se silnicí I/33 (staničení km 12,706), konec úseku je na křižovatce se silnicí III/28513 v Rychnovku (staničení km 16,044). Celková délka řešeného úseku je 3338 m.

Rekonstrukce vozovky v extravilánu i intravilánu spočítá v odfrézování asfaltových vrstev, reprofilaci povrchu, recyklaci podkladních vrstev a položení nové podkladní, ložné a obrusné vrstvy při zachování stávajícího šířkového uspořádání a stávající nivelety vozovky. Lokální úprava šířkového uspořádání je navržena o délce 125 m (km 12,994 – km 13,119) v úseku v okolí mostu ev. č. 285-008 v intravilánu města Jaroměře. Pokládka asfaltových vrstev bude realizována bez středové správy. Přibližně v 200 m dlouhém úseku před železničním přejezdem v km 14,2 dojde ke kompletní výměně konstrukce vozovky. Návrhová kategorie silnice II/285 vychází ze stávajícího stavu.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP/PDPS, zpracovaná projekční kanceláří ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8, datum zpracování 03/2018, číslo zakázky: 17-015-A. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Výše uvedená projektová dokumentace na předmětnou akci je vyprojektovaná i pro další úseky. Zadavatel pro úplnost udává, že v rámci zadávacího řízení je řešen pouze úsek v provozním staničení km 12,701 – km 16,044.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 50 176 240 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků