Veřejná zakázka: „Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí – PD“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6239
Systémové číslo: P19V00000738
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-014725
Datum zahájení: 05.11.2019
Nabídku podat do: 27.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí – PD“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění se skládá z následujících částí:
a) Zpracování projektové dokumentace bouracích prací (PD bouracích prací) a získání souhlasu s odstraněním stavby;
b) Předložení min. 3 variant řešení k výběru; další varianta řešení jen v případě vyzve-li zadavatel dodavatele (maximální počet předložených variant je stanoven na 5), dále zpracování studie proveditelnosti – vypracování projektové dokumentace ve stupni návrh – studie a získání kladného závazného stanoviska, případně získání kladného konzultačního stanoviska;
c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a získání kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu;
d) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění – dále též „společné DUR+DSP“) a získání pravomocného stavebního povolení v rozsahu projektu;
e) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých profesí a spolupráce při výběru dodavatele. Zpracování projektové dokumentace interiérů a vybavení (PD interiérů a vybavení);
f) Autorský dozor.
Předmětem projetových dokumentací je výstavba nového objektu domova pro seniory s kapacitou 2x10 lůžek pro osoby s psychiatrickým onemocněním a 2x 7 lůžek pro seniory s demencí. Požadavky provozovatele na nově navrhovanou výstavbu jsou stanoveny v příloze č. 8 zadávací podmínek - Upřesňující podklady provozovatele. Nově navrhovaný objekt může být maximálně se třemi nadzemními podlažími s možností částečného nebo plného podsklepení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 600 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky