Veřejná zakázka: Zajištění ochrany obojživelníků na vybraných úsecích silnic Královéhradeckého kraje – zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6065
Systémové číslo: P19V00000566
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2019/581
Datum zahájení: 01.08.2019
Nabídku podat do: 19.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění ochrany obojživelníků na vybraných úsecích silnic Královéhradeckého kraje – zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění je zpracování projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních pro získání stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně zajištění inženýrské činnosti a zpracování hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) s tím, že navržené řešení je nejlepší možné z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a souvisejících dodávek a služeb a zajištění autorského dozoru na stavbě v rámci technického řešení trvalých bariér na vybraných úsecích silnic Královéhradeckého kraje a úprav průchodů pro obojživelníky pod komunikacemi tak, aby odpovídal jejich nárokům.
Účelem trvalých bariér bude dlouhodobá ochrana putujících obojživelníků v průběhu migrace bez aktivní přítomnosti člověka. Migrující jedinci budou záchytnými bariérami naváděni do stávajících propustků a mostů nebo do navržených přechodů, kterými mohou bezpečně projít na druhou stranu silnice.
Předmět plnění je rozdělen na dílčí části spočívající v realizaci předmětu plnění výše uvedeného ve vztahu k jednotlivému vybranému úseku silnic Královéhradeckého kraje.
Vybranými úseky silnic Královéhradeckého kraje jsou úseky:
• II/308 Slatina, dotčená oblast je v km cca 4,600 – 5,200 (dílčí část A);
• II/300 Miletín, dotčená oblast je v km cca 5,400 – 6,000 (dílčí část B);
• III/3081 Divec, dotčená oblast je v km cca 3,361 – 4,500 (dílčí část C).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adrese: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, podatelna (kancelář N2.38).

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky