Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4369
Systémové číslo VZ: P17V00000660
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.10.2017
Nabídku podat do: 13.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby – zajištění výkonu TDS a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby dle projektových dokumentací s názvem „Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. Etapa“ a „Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod“
Předmětem činnosti není výkon TDS a BOZP na následující stavební práce:
a) dočasná veřejná parkoviště vně areálu nemocnice Náchod (parkoviště v ul. Nemocniční, parkoviště pod horní nemocnicí);
b) centrální výměníková stanice s technologií pára/voda včetně ohřevu teplé vody (dále jen CVS) umístěná v objektu J (SO 10) v místnosti č. J.01.009.
Výkon činnosti na výše uvedené objekty je předmětem vyhrazené změny závazku dle §100 ZZVZ (opce) dále v zadávací dokumentaci uvedené.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV
71300000-1 Technicko–inženýrské služby
71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor
71317210-8 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 500 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota zadávané veřejné zakázky činí 15 000 000,00 Kč bez DPH a hodnota vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona (opce na další služby) ve výši 4 500 000,00 Kč bez DPH. Cena za níže specifikovanou vyhrazenou změnu závazku podle § 100 zákona nebude součástí nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky