Veřejná zakázka: TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10380
Systémové číslo: P23V00001135
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-051860
Datum zahájení: 10.11.2023
Nabídku podat do: 21.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby a stavebních prací v 1.PP, 2.PP a 1.NP objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové, v rozsahu a specifikaci dané PD, zpracované INS spol. s r.o., sídlem Parkány 413, 547 01 Náchod, hlavní inženýr projektu Libor Klubal, DiS., ve znění pozdějších změn, také v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení.

Dovolujeme si dodavatele upozornit, že prohlídka místa plnění se koná již 16.11.2023 od 9:00 hod. v místě plnění.

Součástí je zajištění výkonu činnosti TDS a BOZP v průběhu prací a montáží profesí, tj. např. ZTI, UT, VZT, elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu, MaR., D+M nákladní plošiny, D+M gastro technologie, D+M Vnitřního mobiliáře - depozitáře (DPS PS 02) depositáře a PS 03 Vnitřní mobiliář – edukační centrum.

Dále je součástí i součinnost se zhotovitelem stavby související se zajištěním kolaudačního řízení, komunikace a koordinace stavební činnosti se společností ČEZ Distribuce a atd..

Výkon zajišťovaných činností bude dodavatel provádět minimálně 3 x za 7 kalendářních dnů (týdně) včetně kontrolního dne.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako maximální nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy