Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Jednotka: body
Popis:
(nepovinné)
Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v korunách českých (Kč) bez daně z přidané hodnoty. Každé nabídce budou přiřazeny body dle vzorce čl. 4 zadávacích podmínek.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 50 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět