Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup tělocvičného nářadí
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2013 13.05.2013 14:00
Výstavba a rekonstrukce Domova Dolní zámek Teplice nad Metují na zvláštní režim
podlimitní Zadáno 02.05.2013 14.06.2013 09:00
Pokládka PVC VOŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2013 01.05.2012 10:00
Komplexní integrace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
nadlimitní Zadáno 30.04.2013 12.07.2013 10:00
Rekonstrukce a přístavba pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové II.
podlimitní Zadáno 30.04.2013 24.05.2013 10:00
Výměna oken v objektu škola 1,čp. 241 a v objektu domova mládeže čp. 215
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2013 15.05.2013 12:00
Rozšíření stávajícího ekonomického informačního systému HELIOS Fenix
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2013 20.05.2013 09:00
Služba digitalizace a dodávka vybavení krajské digitalizační jednotky
nadlimitní Zadáno 24.04.2013 25.06.2013 13:00
provedení maleb budovy A Domova důchodců Náchod
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2013 16.04.2013 12:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS; stavební akce III/28522 Nové Město nad Metují most 28522-1 a rekonstrukce vozovky“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2013 22.04.2013 10:00
Právní služby v souvislosti s postavením Královéhradeckého kraje, jakožto akcionáře ve společnosti Silvatres HK a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2013 18.04.2013 09:00
Výměna a oprava oken
nadlimitní Zadáno 10.04.2013 03.06.2013 10:00
Protihluková opatření – III/28520, II/308 Nové Město nad Metují – III/3089 Smiřice
podlimitní Zadáno 02.04.2013 18.04.2013 11:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih,regionální infrastruktura - Silnice II/293 - rekonstrukce úseku Studenec - Horka - autorský dozor
podlimitní Zadáno 27.03.2013 15.04.2013 11:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru - I/14 Vrchlabí - úsek Nerudova – Nádražní
nadlimitní Zadáno 27.03.2013 22.05.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016