Veřejná zakázka: Domovy na Orlici - objekt Žďár nad Orlicí - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9946
Systémové číslo: P23V00000700
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-038417
Datum zahájení: 24.05.2023
Nabídku podat do: 14.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Domovy na Orlici - objekt Žďár nad Orlicí - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je vypracování architektonické studie a kompletní projektové dokumentace (dále „PD“) objektu Domova se zvláštním režimem ve stupních k územnímu rozhodnutí, ke stavebnímu povolení, případně DUR + DSP pro spojené územní a stavební řízení a k provádění stavby.
Dále zajištění autorského dozoru do doby konečného předání stavby objednateli a zajištění kompletní inženýrské činnosti ve všech stupních PD včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a zajištění stavebního povolení. Součástí zpracování bude i zajištění veškerých nutných průzkumů a měření nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Dále vypracování energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budovy a všech nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení stavby (např. inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, měření hluku, radonový průzkum apod.) a také vypracování plánu BOZP a plánu požárně bezpečnostního řešení PBŘ. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i zpracování architektonicko – výtvarného řešení (interiér) a dále také vypracování plánu organizace výstavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky