Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domovy na Orlici - objekt Žďár nad Orlicí - projektová dokumentace
Odesílatel Jitka Bučková
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2023 12:35:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- DI č. 2.pdf (303.97 KB)