Veřejná zakázka: Odstranění nehodové lokality – II/501 Svatojanský Újezd

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8462
Systémové číslo: P22V00000268
Evidenční číslo zadavatele: 33201
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-018627
Datum zahájení: 12.05.2022
Nabídku podat do: 27.06.2022 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění nehodové lokality – II/501 Svatojanský Újezd
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality – II/501 Svatojanský Újezd“.

Jedná se o silnici II/501, která tvoří spojnici mezi Lužany a Lázněmi Bělohrad. Inkriminovaný úsek je v extravilánu za křižovatkou silnic II/501 a III/28434 ve směru do Chotče. Jedná se o čtyři směrné oblouky. Silnice je dvoupruhová, s nejvyšší povolenou rychlosti 90 km/h. Ve směru do Chotče je osazena značky A 2b s dodatkovou tabulkou 3x. Ve směru do Lázní Bělohrad je osazena značka A 2a bez dodatkové tabulky. V úseku jsou osazeny směrové sloupky Z 11a,b včetně Z 11g.

Navržená opatření jsou následující:
• Osazení značky Z 3 ve směrovém oblouku. Dojde k osazení značky Z 3 „Vodící tabule“ a to v provedení jedné šipky se žlutozelenou barvou, značka je osazena v obou směrech na vnějším směrovém oblouku, na jednom sloupku pro všechny čtyři oblouky.
• Osazení značky A 2a,b společně s IP 5 a E 1 na jednom sloupku pro oba směry. Osazením této značky dojde ke sjednocení dopravního značení pro oba směry a stávající značky A 2a,b se odstraní.
• Provedení mikrokoberce. Tato úprava si vyžádá zásah do obrusných vrstev povrchu. Dojde k odfrézování stávávajících obrusných vrstev v tloušťce cca 10cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Budou položeny asfaltové podkladní vrstvy mikrokoberec. Zároveň dojde k pročištění příkopů.
Cílem opatření je zlepšit brzdné a protismykové vlastnosti povrchu silnice a umožnit tak účastníkům provozu rychleji a bezpečněji reagovat na neočekávané události a překážky provozu.
• Navržení prodloužení úseku: Vzhledem k charakteru opatření, která mají zvýšit bezpečnost na silnicích projektant navrhuje prodloužení úseku o cca 450m tak, aby k úseku byly připojeny dva následující protisměrné oblouky v směru na Lázně Bělohrad. Tyto oblouky jsou téměř totožné jako ty, které se mají upravit, proto je z hlediska bezpečnosti vhodné tuto úpravu rozšířit i na oblouky mimo vyznačený úsek.

Kombinace těchto dílčích opatření se vzájemně doplňují a komplexně reagují na potřeby všech účastníků provozu v řešené lokalitě. Účastníky provozu v této lokalitě jsou zejména řidiči motorových vozidel, vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází v extravilánu a není zde veden chodník, tak dopad na chodce v tomto úseku je nerelevantní.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro zadání stavby, stupeň PD DZS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 288 60 080, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa, datum zpracování 6/2021, číslo zakázky 38/21.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 750 833 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy