Veřejná zakázka: „Recepční, správní a úklidová služba, Švendova 1282, Hradec Králové“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8104
Systémové číslo: P21V00000795
Datum zahájení: 24.11.2021
Nabídku podat do: 06.12.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Recepční, správní a úklidová služba, Švendova 1282, Hradec Králové“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění recepční služby na objektu Evropský dům, Švendova 1282, Hradec Králové, která spočívá v:
a) zajištění přítomnosti odpovědné osoby v místnosti recepce v budově každý pracovní den v době od 7.00 do 15.00 hodin;
b) zajištění činnosti spojené s provozem recepce a vedení záznamu o průběhu služby a ostatní požadované záznamy a evidence – zejména vedení pracovního deníku;
c) provádění kontroly režimu vstupu osob do objektu včetně ohlašování a evidence návštěv a technického stavu budovy dle zpracovaného plánu;
d) zajištění informačního servisu zaměstnancům a návštěvníkům objektu (tzn. zejména poskytování základní informace o organizacích působících v budově), chovat se slušně, korektně a dodržovat zásady společenského jednání;
e) vedení evidence klíčů (tzn. příjem a výdej) a zajišťování obsluhy technického zabezpečení;
f) poskytování součinnosti v případě potřeby převzetí pošty od doručovatele a předání adresátovi, případně doručení vzkazu jednotlivým zaměstnancům v objektu;
g) podílení se na realizaci bezpečnostních opatření v případě vzniku mimořádných událostí;
h) reagování na poplachové signály plněním stanovených bezpečnostních opatření;
i) zajištění povinností vyplývající z požární poplachové směrnice;
j) zajištění drobných úklidových prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 968 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena s ohledem na trvání smlouvy za 48 měsíců, ve smyslu § 20 zákona. Tato předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou cenou.
  Zadavatel stanoví že maximální nabídková cena služby bude činit 39.000 Kč bez DPH měsíčně.

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky