Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Recepční, správní a úklidová služba, Švendova 1282, Hradec Králové“
Odesílatel Jana Mitrović
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2021 15:38:56
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení dodavatelé,
v příloze zasílám Výzvu k podání nabídek v rubrikované věci.
S pozdravem
JUDr. Jana Mitrović


Přílohy
- Výzva k podání nabídek_12 profil vr.pdf (200.03 KB)
- priloha_c_1_kryci_list_12.docx (20.56 KB)
- priloha_c_2_navrh_smlouvy_12.docx (34.39 KB)
- priloha_c_3_cp_kvalifikace_12.docx (23.13 KB)
- priloha_c_4_seznam_poddodavatelu_12.doc (40.50 KB)