Veřejná zakázka: Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7935
Systémové číslo: P21V00000626
Evidenční číslo zadavatele: 35944, 35964b
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-036631
Datum zahájení: 07.10.2021
Nabídku podat do: 16.11.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most ev. č. 309-004 Kounov a obnova krytu II/309 Kounov – Plasnice, II. etapa“.

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu ev. č. 309-004 a obnova asfaltobetonového krytu silnice II/309 v intravilánu obce Kounov v okresu Rychnov nad Kněžnou. Most převádí silnici II/309 přes vodní tok Zlatý potok. Stávající mostní konstrukce bude demolována a nahrazena novou železobetonovou rámovou konstrukcí o jednom poli. Délka nového mostu je 13,05 m. Založení objektu je navrženo hlubinné na dvou řadách mikropilot pod konstrukcí každého základového pasu nosné konstrukce. Na nosné konstrukci je navrhnut izolační systém s asfaltovým souvrstvím. Po obou stranách mostu bude provedena železobetonová římsa s mostním zábradlím se svislou výplní. Opěry pod mostem budou opevněny kamennou dlažbou do betonu, dno koryta vodního toku bude bez úprav. Součástí stavby je rekonstrukce pravostranné nábřežní opěrné zdi, která přímo naváže na křídlo nového mostu. Tato železobetonová zeď bude nově založena na mikropilotách. Na zdi bude zřízena železobetonová římsa s mostním zábradlím, která naváže na mostní římsu. Délka této rekonstruované zdi je 56,1 m. Po dobu rekonstrukce mostu bude doprava převedena na provizorní most, který se bude nacházet v těsné blízkosti novostavby mostu. Obnova asfaltobetonového krytu silnice II/309 bude provedena v úseku km 13,347 – km 16,020 provozního staničení v tloušťce 90 mm. Celková délka úseku rekonstrukce vozovky je 2,673 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Součástí stavby budou lokální sanace konstrukčních vrstev vozovky, zpevnění krajnic, hloubení příkopů, obnova prvků odvodnění, výměna svodidel, obnova svislého a vodorovného dopravního značení. Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách se zachováním provozu všech vozidel.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby ve stupni:
• DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří PRIS s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Martin Řehulka, datum zpracování 10/2018, číslo zakázky 18113;
• PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Jan Bursa, datum zpracování 03/2017, číslo zakázky 1480-17-3.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 853 434 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky