Veřejná zakázka: Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7022
Systémové číslo: P20V00000624
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-031877
Datum zahájení: 09.09.2020
Nabídku podat do: 20.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy LNP nemocnice Broumov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Dílo bude provedeno dle schválené projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností PROXION s.r.o. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou obsaženy v projektové dokumentaci a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Projektová dokumentace je rozdělena na tři části, konkrétně na části „SO-02 – Stavební úpravy části 2.NP“, „SO-03 – Oprava střechy“ a „PS-01 – Zdravotnická technologie“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 300 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální celkovou nabídkovou cenou.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky