Veřejná zakázka: Vypracování souboru projektových dokumentací na akci:„Výstavba a modernizace Domova U Biřičky – I. etapa, K Biřičce 1240 v Hradci Králové“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6955
Systémové číslo: P20V00000558
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-026837
Datum zahájení: 29.07.2020
Nabídku podat do: 01.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování souboru projektových dokumentací na akci:„Výstavba a modernizace Domova U Biřičky – I. etapa, K Biřičce 1240 v Hradci Králové“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací, dále jen také „PD“, v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude PD bouracích prací, PD pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), PD interiérů a vybavení, zajištění autorského dozoru včetně spolupráce při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle PD.
Předmětem projektových dokumentací je:
- Výstavba nového objektu případně více nových objektů „na zelené louce“ v areálu Domova U Biřičky za účelem poskytování pobytových sociálních služeb pro předpokládaný počet cca 120 klientů (bude upřesněno v rámci předložených studií), a to včetně zázemí pro provoz těchto služeb v areálu Domova U Biřičky v katastrálním území Kluky - Hradec Králové.
- Modernizace stravovacího provozu a prádelny zajišťující provoz pro celý areál ve stávajícím nebo novém objektu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 223 140 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky