Veřejná zakázka: III/2851 Vilantice – Dubenec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6153
Systémové číslo: P19V00000654
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.09.2019
Nabídku podat do: 15.10.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2851 Vilantice – Dubenec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o modernizaci komunikace III/2851, která se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Trutnov. Začátek modernizovaného úseku je od napojení na komunikaci II/285 v obci Vilantice, konec úseku se nachází na hraně křižovatky se silnicí III/32542 v obci Dubenec. Délka modernizovaného úseku je 1 858 m. Šířka komunikace je proměnlivá od cca 4,2 m do cca 5,4 m. Komunikace je rozdělena na 3 úseky s různými způsoby technologie rekonstrukce.
Modernizace prvního úseku, v km od 0,000 do km 0,600, spočívá v odfrézování stávajících asfaltových vrstev v průměrné tloušťce 100 mm. Dále bude provedena recyklace za studena v tloušťce 180 mm ve dvou variantách v podúsecích dl. 300 m s odlišnou kombinací pojiv, cement + asfaltová emulze; SORFIX, cement + asfaltová emulze. Předpokládané dávkování pojiv v technologii recyklace za studena: 4 % cementu + 2 % asfaltové emulze; 1 % cementu + 4 % SORFIXU + 2 % asfaltové emulze. Poté bude položena vrstva ACP 16+ v tl. 60 mm. Před zhotovením této vrstvy bude nanesen infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze s obsahem zbytkového pojiva 0,80 kg/m2. Pro obrusnou vrstvu bude použito ACO 11+ v tloušťce 40 mm. Spojení s podkladní vrstvou bude zajištěno spojovacím postřikem z kationaktivní asfaltové emulze s obsahem zbytkového pojiva 0,40 kg/m2.
Modernizace druhého úseku, v km od 0,600 do km 1,200, spočívá v odfrézování stávajících asfaltových vrstev v průměrné tloušťce 70 mm. Dále bude provedena recyklace za studena v tloušťce 180 mm ve dvou variantách v podúsecích dl. 300 m s odlišnou kombinací pojiv, cement + asfaltová emulze; SORFIX, cement + asfaltová emulze. Předpokládané dávkování pojiv v technologii recyklace za studena: 4 % cementu + 2 % asfaltové emulze; 1 % cementu + 4 % SORFIXU + 2 % asfaltové emulze. Poté bude položena vrstva ACP 16+ v tl. 60 mm. Před zhotovením této vrstvy bude nanesen infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze s obsahem zbytkového pojiva 0,80 kg/m2. Nakonec bude položen emulzní mikrokoberec EMK 0/11 v tloušťce 10 mm. Spojení s podkladní vrstvou bude zajištěno spojovacím postřikem z kationaktivní asfaltové emulze s obsahem zbytkového pojiva 0,20 kg/m2.
Modernizace třetího úseku, v km od 1,200 do km 1,858, spočívá v odfrézování stávajících asfaltových vrstev v průměrné tloušťce 80 mm. Dále bude provedena recyklace za studena v tloušťce 180 mm ve dvou variantách v podúsecích dl. 300 m s odlišnou kombinací pojiv, cement + asfaltová emulze; SORFIX, cement + asfaltová emulze. Předpokládané dávkování pojiv v technologii recyklace za studena: 4 % cementu + 2 % asfaltové emulze; 1 % cementu + 4 % SORFIXU + 2 % asfaltové emulze. Poté bude položena vrstva ACP 16+ v tl. 60 mm. Před zhotovením této vrstvy bude nanesen infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze s obsahem zbytkového pojiva 0,80 kg/m2. Dále se položí vrstva jednovrstvého nátěru JN 0/8. Pro obrusnou vrstvu bude použit emulzní mikrokoberec EMK 0/8-DV v tloušťce 20 mm. Spojení s podkladní vrstvou bude zajištěno spojovacím postřikem z kationaktivní asfaltové emulze s obsahem zbytkového pojiva 0,20 kg/m2.
Pro vyrovnání podélného a příčného sklonu vozovky je provedena recyklace podkladních vrstev. V místech napojení na stávající komunikace bude provedeno řezání spar a jejich ošetření asfaltovou zálivkou. V rámci modernizace komunikace bude provedeno stržení stávajících nezpevněných krajnic a jejich obnova z asfaltového recyklátu v šířce cca 0,5 m a tl. 0,1 m.

Postup výstavby bude zvolen tak, aby zásadně neomezil přístup ke vstupům do rodinných domů. Detailní postup výstavby bude navržen zhotovitelem díla na základě jeho výrobních kapacit. Předpokládá se realizace stavby v jedné etapě za plné uzavírky komunikace. Všechna dopravní opatření budou prováděna dle TP 66 - ,,Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“. Realizace se bude provádět v závislosti na vhodných klimatických podmínkách.
Během výstavby musí být zajištěn přístup na přilehlé pozemky a průjezd složek IZS.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 050 61 415, datum zpracování 08/2019, číslo zakázky 18–060–03. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 786 390 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky