Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – zajištění výkonu činnosti TDS a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6130
Systémové číslo: P19V00000631
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2019/657
Datum zahájení: 16.09.2019
Nabídku podat do: 25.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – zajištění výkonu činnosti TDS a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb:
• na stavební akci s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice“ dle smlouvy o dílo a
• dále v rámci dodávky nového zdroje tepla včetně montáže a zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb („Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – dodávka nového zdroje tepla“) v rámci předmětného projektu dle kupní smlouvy.
V rámci stavebních prací dojde ke snížení energetické náročnosti domova mládeže SPŠKS v Hořicích, a to zejména zateplení obvodových stěn, střechy a stropu objektu domova mládeže včetně výměny výplní otvorů a dále stavební práce s těmito úpravami související a zajištění prostředků povinné publicity. V rámci předmětného projektu dále dojde k dodávce nového zdroje tepla včetně montáže a zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675
 • IČO: 60116871
 • Poštovní adresa:
  Husova 675
  508 01 Hořice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 488774

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky