Veřejná zakázka: "ZZS KHK - Nákup služeb e-Health"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2155
Systémové číslo: P15V00000239
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 506961
Na základě předběžného oznámení:
"ZZS KHK - Nákup služeb e-Health
Počátek běhu lhůt: 30.04.2015
Nabídku podat do: 17.06.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "ZZS KHK - Nákup služeb e-Health"
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace technologií a služeb eHealth (HW, SW a souvisejícího vybavení) na straně Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, Královéhradeckého kraje a zapojených zdravotnických zařízení. Součástí předmětu plnění je též poskytnutí servisních služeb po dobu 5 let od dodání požadovaných technologií.
Dodávka požadovaných technologií a služeb zahrnuje:
• Dodávku Krajského komunikačního centra,
• Dodávku komunikačních uzlů krajského komunikačního systému,
• Archivy zdravotnické dokumentace pro výjezdové zprávy zdravotnické záchranné služby, ZZS KHK, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Zdravotnického holdingu,
• HW a infrastruktura
• Zaručené elektronické certifikáty pracovníků ZZS KHK, časová razítka,
• Zpracování projektové dokumentace (prováděcí dokumentace, dokumentace skutečného provedení, systémové a provozní dokumentace),
• Dodávku, instalace, zprovoznění, ověření funkčnosti systému,
• Seznámení s funkcionalitami, obsluhou dodávaného zařízení a jeho budoucím provozem,
• Servisní služby.
Základní funkční požadavky:
• Vyhledání životního údajů pacienta,
• Zprávy o výjezdu zdravotnické záchranné služby při předání pacienta následnému poskytovateli zdravotní péče,
• Náhled na propouštěcí a ambulantní zprávy při výjezdu zdravotnické záchranné služby,
• Poskytování informací o volných lůžkových kapacitách ve zdravotnických zařízeních.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, p.o.“, registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/23.09544, který je spolufinancovaný z 23. výzvy Integrovaného operačního programu, prioritní osy 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, oblasti podpory (intervence) 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
Výše uvedené dodávky a související služby budou provedeny v rozsahu a kvalitě stanovené zadávacími podmínkami veřejné zakázky (více viz příloha č. 1 „Technická specifikace pro věcnou část ZD“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 685 950 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
 • IČO: 48145122
 • Poštovní adresa:
  Hradecká 1690/2a
  50012 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60061755

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky