Veřejná zakázka: ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně – stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10577
Systémové číslo: P24V00000070
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2024/74
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-006023
Datum zahájení: 05.02.2024
Nabídku podat do: 20.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně – stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba budovy záchranné zdravotní stanice zajišťující nepřetržitý
24 hodinový provoz. Součástí budovy jsou 3 parkovací stání pro sanitní vozy, 1 stání pro záchranný vůz typu SUV a jedno stání pro dekontaminaci sanitních vozidel.
Dále je součástí stavby zázemí pro zaměstnance a zajištění komplexního provozu záchranné stanice. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu obdélníkového půdorysu s plochou, zatravněnou střechou. Na střeše jsou umístěné fotovoltaické panely. Druhé podlaží je částečně v JV části ustoupeno a nachází se zde terasa.
Koncept stavby počítá s využitím přízemí pro garážové stání sanitních vozů včetně technologických a technických místností, skladovacích prostor, dekontaminačních prostor a šaten personálu. Ve druhém podlaží je navrženo zázemí – jednotlivé pokoje pro lékaře a řidiče, společenská a jednací místnost, kuchyňka a šatny s WC a sprchami.
Areál bude oplocen a vjezd do areálu bude umožněn přes automatickou závoru. V areálu jsou navržena parkovací stání pro personál, vč. jedné dobíjecí stanice na elektromobily.
Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytnutí součinnosti při dodávce vnitřního vybavení, přičemž dodávky vnitřního vybavení nejsou součástí předmětu této veřejné zakázky.
Součástí předmětu veřejné zakázky provedení a dodržení veškerých podmínek pro umístění a provedení stavby vyplývající ze stavebního povolení č. 64/2023 č.j. MuJc/2023/25696/SU/Rez a Rozhodnutí č. 175/23, č. j.:MuJc/2023/28279/ZP/Run.
Součástí předmětu veřejné zakázky v rámci zařízení staveniště je zajištění videozáznamu z průběhu výstavby (časosběru), které bude na konci stavby sestříháno do krátkého klipu.
Součástí předmětu díla je dále zajištění prostředků povinné publicity, a to 1 ks dočasného billboardu a 1 ks stálé pamětní desky. Bližší podmínky jsou stanovené návrhem smlouvy o dílo.
Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění zkušebního provozu vč. jeho výsledku a zajištění kolaudace a předání kolaudačního souhlasu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 57 129 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy