Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Odstranění objektů bývalého LTO v areálu Nemocnice Nový Bydžov“ - Zpracování dokumentace bouracích prací
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2020 31.08.2020 09:00
Notebooky
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2020 27.08.2020 09:00
Výměna opláštění zimní zahrady – Domov V Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou (stavební práce)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2020 24.08.2020 11:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Orlice – likvidace křídlatky
podlimitní Zadáno 10.08.2020 17.08.2020 14:00
Dodávka 3 ks multifunkční chlazené centrifugy pro ON Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2020 28.08.2020 14:00
Vybavení rehabilitačního pracoviště
nadlimitní Zadáno 07.08.2020 27.10.2020 10:00
Poskytování služeb v oblasti požární ochrany, zajištění osoby odborně způsobilé podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, na pracovištích Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 14.08.2020 10:00
Poskytování služeb v oblasti BOZP, HACPP a OOZ v prevenci rizik pro ONN a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020 17.08.2020 10:00
Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov - dodávka elektroniky
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2020 12.08.2020 14:00
Zajištění stravování pro Nemocnici Broumov
nadlimitní Zadáno 31.07.2020 04.09.2020 10:00
Vypracování souboru projektových dokumentací na akci:„Výstavba a modernizace Domova U Biřičky – I. etapa, K Biřičce 1240 v Hradci Králové“
nadlimitní Zadáno 29.07.2020 01.09.2020 09:00
Dodávka notebooků
podlimitní Zadáno 29.07.2020 14.08.2020 14:00
Stavební úpravy a změna užívání čp. 428 ul. Československé armády, Nové město nad Metují - Kasárna
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2020 13.08.2020 13:00
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – vypracování PD a realizace technologie na distribuci signálu (800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz) pro mobilní operátory v nově postavených pavilonech J a K
nadlimitní Zadáno 29.07.2020 29.09.2020 10:00
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2020 – Dílčí část 2 Osobní vozidla – OPAKOVÁNÍ
podlimitní Zadáno 29.07.2020 14.08.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016