Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kosení travních porostů v lokalitě PP Byšičky 1
podlimitní Zadáno 21.05.2020 29.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Hřídelecká hůra
podlimitní Zadáno 21.05.2020 01.06.2020 10:00
Změna topného média - č. akce SM/20/303
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2020 04.06.2020 11:00
Oprava mostu M1 v areálu ZOO Dvůr Králové II.
podlimitní Zadáno 20.05.2020 08.06.2020 14:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Bělohradská bažantnice – S část
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Trotina - kosení
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Uhřínov – kosení
podlimitní Zadáno 18.05.2020 22.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Uhřínov – mozaiková seč
podlimitní Zadáno 18.05.2020 22.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zbytka I – likvidace netýkavky žláznaté
podlimitní Zadáno 18.05.2020 22.05.2020 15:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Bělohradská bažantnice – J část
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zbytka IV – kosení a úklid biomasy – Mackova slať
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PR Zámělský borek
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Údolí Bystřice - střed
podlimitní Zadáno 18.05.2020 22.05.2020 15:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Na Plachtě 3
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
Kosení travních porostů v lokalitě PP Broumarské slatiny
podlimitní Zadáno 18.05.2020 25.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016