Veřejná zakázka: II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9794
Systémové číslo: P23V00000547
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-019647
Datum zahájení: 10.05.2023
Nabídku podat do: 15.06.2023 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/327 Chlumec nad Cidlinou – Fajn Park“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/327 v obci Chlumec nad Cidlinou. Zájmový úsek silnice o celkové délce 770 m se nachází na území města Chlumec nad Cidlinou. Zájmové území začíná v místě pracovní spáry v km 26,495 v křížení s ul. Nádražní a končí v pracovní spáře na konci obce v km 27,265. Trasa prochází okolo Starochlumeckého rybníku a nachází se zde most ev. č. 327-015, na kterém budou provedeny drobné sanační práce.
Šířkové, výškové i směrové vedení vozovky, stejně tak jako odvodnění bude zachováno stávající. Příčný sklon povrchu vozovky v km 26,935 – km 26,995 bude upraven na normových 2,0-2,5 % z důvodu obnovy odtoku povrchových vod do stávajících uličních vpustí, které budou pročištěny, případně obnoveny. V místech napojení bude sklon upraven dle stávajícího stavu.
Součástí stavby je:
- frézování stávající vozovky
- odstranění drnu z krajnice vozovky vč. demontáže a montáže svodidla
- pročištění a výšková úprava uličních vpustí
- pročištění stávající kanalizace
- lokální sanace podkladních vrstev
- drobné sanační práce na mostě ev. č. 327-015
- pokládka nových asfaltových vrstev
- předláždění a vyrovnání přilehlých ploch vozovky
Ostatní požadavky:
Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant: Ing. Petr Hájek, 12/2022, číslo zakázky 22-078-01. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 763 152 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky